Translate to multiple languages

Subscribe to my Email updates

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helgeScherlundelearning
Enjoy what you've read, make sure you subscribe to my Email Updates

Saturday, October 15, 2011

The books dropped in favor of iPads in schools all over Denmark

Bøgerne droppes til fordel for iPads i skoler overalt i Danmark.  DPU-forsker roser forsøgene.

Foto: Urban 

Thomas Conradsen, Urban skriver, "iPads storhitter i Danmark – flere end 100.000 ejer en. Og uddannelsesinstitutioner fra Odder til København, fra vuggestuen til universiteter implementerer netop nu det lokkende og lette stykke teknologi som fast del i undervisningen.

Foto: Karin Levinsen
Lektor, PhD
Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet Karin Levinsen bakker også op om Rysensteens iPad-forsøg.

"Teknologi kan intet i sig selv – den skal bruges af nogen. Derfor skal der være konstruktive pædagogiske tanker bag, når it tages i brug. For lærerne gælder det om at udnytte iPad’ens muligheder direkte i undervisningen for at gøre eleverne nysgerrige. Så fastholder du fokus, og eleverne holder sig fra Facebook og spil," siger DPU-lektor Karin Levinsen."
Læs mere...

Kilde: Urban