Translate to multiple languages

Subscribe to my Email updates

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helgeScherlundelearning
Enjoy what you've read, make sure you subscribe to my Email Updates

Wednesday, September 21, 2011

Ipad slår bøger i folkeskole af Steffen Lübbert Terpling

Steffen Lübbert Terpling skriver, "Ipads i stedet for bøger er en sucess for femte og sjetteklasserne på Bredstrup-Pjedsten fællesskole. Skolen uddelte Ipads efter sommerferien, og den beslutning er der stor tilfredshed med. Eleverne deltager simpelthen mere aktivt i undervisningen nu."

Foto: Lars von Magius - DR Vejle

Og ipaden kan bruges til andet end opslagsværk i undervisningen eksempelvis i matematiktimerne .
- Hvis læreren laver et regnestykke på tavlen, kan eleverne optage forklaringen på deres Ipad, så er det nemmere at lave lektierne, og de kan hjælpe hinanden elektronisk, når de kommer hjem de.
Læs mere...

Apple - iPad 2 - TV Ad - Learn 


Kilde: DR Trekanten og Kanal tilhørende Apple (YouTube)