Translate to multiple languages

Subscribe to my Email updates

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helgeScherlundelearning
Enjoy what you've read, make sure you subscribe to my Email Updates

Saturday, November 08, 2008

M-LÆRING FOR ALLE af John Klesner, vinder af E-læringsprisen og 100.000 kroner

Stort tillykke til lærerne og John Klesner fra Søndervangskolen i Hammel.


Ud af klasseværelset – og ud i de autentiske miljøer.
Læring på farten er en de store gevinster ved brug af mobiltelefoner i undervisningen.

Mobiltelefonen skaber helt nye muligheder for, at vi kan udvide læringsarenaen fra klasselokalet til omgivelser uden for skolen.
Mobiltelefonen er for eleverne et redskab svarende til en blyant eller en saks, og brug af elevernes velkendte teknologi knytter god sammenhæng mellem den formelle læring i skolen og den mere uformelle fra elevernes eget nærmiljø.
En tidssvarende mobiltelefon indeholder så mange faciliteter til kommunikation og samarbejde, som gør det muligt at udnytte den som redskab til at understøtte læreprocesser uden for skolebygningerne.
Mobilen skaber mulighed for at skabe et væld af aktiviteter, hvor autentisk læring er i fokus, alene eller sammen med andre - eksempelvis:

  • Opsamling af interviews som lydoptagelse eller på video
  • Internetadgang med mulighed for informationssøgning
  • Direkte opsamling af data øbende og grafi sk visualisering i et regneark
  • Gør det muligt at komme i dialog med eleverne gennem telefon, mms og sms dels for at give dem den nødvendige støtte, men også for at holde lidt hånd i hanke med dem
  • GPS bruges til at orientere sig i felten samt strukturering af læringsbaner
  • Dokumentation ved brug af foto, lydoptagelser og video
  • Refleksioner gennem tekst og tale, f.eks. gennem indtalte logbøger

Relaterede historier
Søndervangskolen har søgt om projektstøtte til m-lærning til skolens 7. årgang, og har fået bevilget 217000 kr af Skolenforfremtiden til bl.a. indkøb at et klassesæt SmartPhones.
En SmartPhone er en avanceret mobiltelefon med et minitastatur, og den indeholder GPS til navigation, en Office-pakke til almindelig redigering, kalender og alle de andre faciliteter, som almindelige mobiltelefoner også har.

Søndervangsskolen ønsker at undersøge de muligheder, ny kommunikationsteknologi giver, ved at lade eleverne bruge smartphones til at opsamle informationer fra feltanalyser om biologiske, geografiske, lokalhistoriske og sociale forhold i lokalområdet. Eksempelvis skal eleverne undersøge miljøpåvirkningerne af pendlertrafikken. Kommunikationen mellem elever og lærere skal ligeledes foregå via de avancerede telefoner.

E-læringsprisen er overstået og vinderen er fundet. John Klesner fra Søndervangskolen i Hammel har vundet 100.000 kroner og gratis konsulenthjælp fra @ventures.

Relateret link