Translate to multiple languages

Subscribe to my Email updates

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helgeScherlundelearning
Enjoy what you've read, make sure you subscribe to my Email Updates

Saturday, November 24, 2007

UNI•C har produceret danske videovejledninger til it's learning

itslearning.uni-c.dk

it's learning er et læringsmiljø til kommunikation og samarbejde, hvor undervisere og elever mødes og udveksler viden.
it’s learning indeholder samtidig værktøjer til produktion af mange slags læringsressourcer og administration af f.eks. opgaveafleveringer.
UNI•C tilbyder læringsmiljøet it’s learning til gymnasier, erhvervsskoler, CVU’er og universiteter og UNI•Cs løsning vil indeholde integration med uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.
Systemet har hastigt bredt sig på uddannelsesinstitutioner i Europa. Københavns Universitet indgik kontrakt om it's learning med UNI•C i 2006.
UNI•C forventer at producere flere it's learning-videovejledninger løbende, når behovet opstår.
Send en mail til
itslearning@uni-c.dk, hvis du har et forslag til et emne for en it's learning-videovejledning.


Related link

Kilde: UNI•C