Translate to multiple languages

Subscribe to my Email updates

https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=helgeScherlundelearning
Enjoy what you've read, make sure you subscribe to my Email Updates

Wednesday, September 12, 2007

Fremtidens e-læring: strategier i videnssamfundet


På baggrund af en række initiativer inden for e-læring afholder Center for It og Læring, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet et seminar om Fremtidens e-læring: strategier i videnssamfundet.

Seminaret finder sted mandag d. 24. september 2007, kl. 10-16 i
Adorno-bygningen, lokale 135
Helsingforsgade 8
8200 Århus N
Deltagelse i seminaret er gratis.

På seminaret lægges der op til diskussion blandt deltagerne af følgende spørgsmål:
  • Hvilke strategier for e-læring skal universiteterne anvende?
  • Hvordan ser e-læring ud i fremtiden?
  • Hvad er potentialerne i Open Educational Resources?

Beskrivelse af præsentationerne

E-læring i organisationen
v/ Simon Heilesen
På baggrund af en undersøgelse af e-læring på ti danske og fire svenske universiteter vil oplægget give en status for e-læring på danske universiteter. Oplægget vil diskutere, hvorfor vi er endt, hvor vi er, og hvad tendenserne er.

E-læring på Aarhus Universitet
v/ Tom Latrup-Pedersen

Oplægget vil give en præsentation af, hvordan e-læring anvendes på Aarhus Universitet og vil i forlængelse heraf diskutere visioner og fremtidige strategier for e-læring på universitetet.

Open Educational Resources
v/ Jørgen Bang
Med udgangspunkt i OECDs rapport: "Giving knowledge for free" (2007) vil oplægget give et overblik over OER initiativet og lægge op til en diskussion af ideen om at stille viden til rådighed gratis i et videnssamfund over for ønsket om at kunne tjene penge på sælge kurser på et international marked for uddannelse.

Læs mere...

Kilde: Center for It og Læring